تاریخ امروز:۷ بهمن ۱۴۰۰

عیدی نقدش قشنگه ریل ساورا

همچنان عیدی نقدش قشنگه

در پست قبل گفتیم که قراره عیدی بدیم

عیدی امسال ما فقط پول نقده

از ۱۰ تا ۲۰ اسفند با خرید ریل ساورا


سایز T5,T9

۱۵۰هزار تومان


سایز T16(بال ۹۰)

۲۰۰هزار تومان


سایز T125

۲۵۰هزار تومان


 عیدی نقد از فطرس بگیر

لیست قیمت ریل ساورا

نام کالا قیمت (تومان) مبلغ عیدی نقد
ریل ساورا اسپانیا T5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ هزار تومان
ریل ساورا اسپانیا T9 ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰ هزار تومان
ریل ساورا اسپانیا T9-T5 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰ هزار تومان
ریل ساورا اسپانیا مدل T16 (بال ۹۰) ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰ هزار تومان
ریل ساورا اسپانیا مدل T16 (بال ۹۰ اکسترا ) ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰ هزار تومان
ریل ساورا اسپانیا T125 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰ هزار تومان
اشتراک‌گذاری